27 Ogłoszenie o naborze ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Dni i Nocy - Szczytno 2022, organizowanej w dniach 22-23-24 lipca 2022 roku. | BIP - Miejski Dom Kultury w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Dni i Nocy - Szczytno 2022, organizowanej w dniach 22-23-24 lipca 2022 roku.

Szczytno 27.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 Miejski Dom Kultury w Szczytnie

12-100 Szczytno

ul. Polska 12 

 

Tel.: (089) 67-60-900                                             Fax: (089) 67-60-900

REGON: 000791289                                                                         NIP: 745-16-76-022

 

ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Dni i Nocy - Szczytno 2022, organizowanej w dniach 22-23-24 lipca 2022roku.

 

 1. MDK  zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa na imprezie plenerowej Dni i Noce - Szczytno 2022.
 2. MDK  zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa na terenie imprezy Dni i Noce - Szczytno 2022 z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.  Jednocześnie informujemy, że zachowują prawo do sprzedaży piwa punkty handlowe i gastronomiczne przyległe do terenu imprezy.
 3. Plaża miejska oraz teren przyległy - ul. Kasprowicza,  ul. Spacerowa, Plac Juranda.   
 4. MDK  zagwarantuje  miejsca pod stoiska handlowe gastronomiczne poza Placem Juranda tj.:  przy ul. K. Klenczona – teren zielony boiska Orlik  zgodnie     
  z załącznikiem nr 1 do umowy.
 5. MDK zapewni jedno podłączenie stoisk piwnych do sieci elektrycznej o mocy 32 A (20kW) tj.: ok. 7 kW na fazę  
 6. Formularz oferty można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13, w godz. 800 - 1500  lub pobrać ze strony internetowej MDK (http://mdk.bip.um.szczytno.pl).
 7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  kierownik do spraw administracji  Andrzej Kurpiewski,  pokój nr 13, telefon ( 0-89 ) 67-60-903, 0692-42-89-03
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie w pokoju nr 13.
 9. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Miejski Dom Kultury w Szczytnie

ul. Polska 12

12-100 Szczytno OFERTA NA SPRZEDAŻ PIWA                                                                                          podczas imprezy plenerowej DiN-S 22

          Termin składania ofert upływa  dnia 24.05.2022 r. o godz. 1130.

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.05.2022 r. o godz. 1135  w gabinecie Dyrektora MDK.
 3. O wyniku przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 4. MDK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

Dyrektor

MDK w Szczytnie

Andrzej Materna


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oferta na piwo 2022 (PDF, 270.95Kb) 2022-04-27 14:15:55 5
PLan ustawienia 2022 (JPG, 3.27Mb) 2022-04-27 14:15:55 3
Umowa na sprzedaż piwa 2022 (PDF, 212.18Kb) 2022-04-27 14:15:55 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Materna

Data wytworzenia:
27 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Materna

Data publikacji:
27 kwi 2022, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Materna

Data aktualizacji:
27 kwi 2022, godz. 14:24