25 Ogłoszenie o konkursie ofertowym na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej Dni i Noce – Szczytno 2022 w Parku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie w dniach 22-23-24.07.2022 roku. | BIP - Miejski Dom Kultury w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie ofertowym na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej Dni i Noce – Szczytno 2022 w Parku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie w dniach 22-23-24.07.2022 roku.

Szczytno 06.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 Miejski Dom Kultury w Szczytnie

12-100 Szczytno

ul. Polska 12 

 

 

Tel.: (089) 624-35-59                                                                        Fax: (089) 624-35-59

REGON: 000791289                                                                        NIP: 745-16-76-022

 

ogłasza konkurs ofertowy na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej Dni i Noce – Szczytno 2022  w  Parku przy ul. Pasymskiej  w Szczytnie w dniach 22-23-24.07.2022 roku.

 

 

  1. MDK w Szczytnie zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej Dni i Noce - Szczytno 2022, w Parku przy ul. Pasymskiej  w Szczytnie.
  2. MDK  w Szczytnie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
  3. Ogólne warunki umowy na stronie internetowej MDK – https://mdk.bip.um.szczytno.pl/
  4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
    kierownik do spraw administracji  Andrzej Kurpiewski,  pokój nr 13, telefon ( 0-89 ) 67 60 903, 0692-42-89-03
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie w pokoju nr 13.
  1. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na Wesołe Miasteczko podczas imprezy plenerowej DiNS” 2022 
 
NIE OTWIERAĆ PRZED 05.05.2022r. godz. 12:00

 

7.  Termin składania ofert upływa  dnia 05.05.2022 r. o godz. 1200.

8.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.05.2022r. o godz. 1205  w gabinecie Dyrektora MDK.

10. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

11. MDK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Dyrektor

MDK w Szczytnie

Andrzej Materna

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oferta 2022 (PDF, 271.22Kb) 2022-04-07 11:13:29 2
Projekt- Umowy na dzierżawę (PDF, 214.91Kb) 2022-04-07 11:13:29 1
RODO (PDF, 199.83Kb) 2022-04-07 11:13:29 0
teren ustawienia (JPG, 5.30Mb) 2022-04-07 11:13:29 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Materna

Data wytworzenia:
07 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Materna

Data publikacji:
07 kwi 2022, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Materna

Data aktualizacji:
07 kwi 2022, godz. 11:26