Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie usługi zabezpieczenia fizycznego osób, mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprez organizowanych przez MDK w Szczytnie na trenie miasta Szczytno i obiekcie MDK od czerwca do grudnia 2022 r.

Szczytno 25.04.2022 r.

 

 

 Miejski Dom Kultury w Szczytnie

12-100 Szczytno

ul. Polska 12 

 

Tel.: (089) 67-60-900                                                                     Fax: (089) 67-60-900

REGON: 000791289                                                                        NIP: 745-16-76-022

 

   ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi zabezpieczenia fizycznego osób, mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprez organizowanych przez MDK w Szczytnie na trenie miasta Szczytno i obiekcie MDK od czerwca do grudnia 2022 r.

 

 1. MDK zaprasza do składania pisemnych ofert na zabezpieczenie fizyczne osób, mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprez organizowanych przez MDK w Szczytnie na terenie miasta Szczytno i w obiekcie MDK od czerwca do grudnia 2022r. - załącznik nr 1, 2 do umowy
 2. MDK w Szczytnie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 3. Formularz oferty oraz projekt umowy można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13, w godz. 0800 ¸ 1500 lub pobrać ze strony internetowej MDK  (mdk.bip.um.szczytno.pl)                                                                                          Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  kierownik do spraw administracji Andrzej Kurpiewski, pokój nr 13, telefon ( 0-89 ) 67-60-903,
  0692-42-89-03
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejskim Domu Kultury   w Szczytnie w sekretariacie MDK.
 5. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Miejski Dom Kultury

w Szczytnie

ul. Polska 12

12-100 Szczytno

 

Oferta cenowa na zabezpieczenie

imprez MDK w Szczytnie w 2022 r.

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200 DNIA 20.05.2022r.   

 1. Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2022 r. o godz. 1200.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godz. 1205 w gabinecie Dyrektora MDK (pokój nr 4).
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. MDK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Dyrektor

MDK w Szczytnie

     Andrzej Materna


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz oferty 2022 (PDF, 213.67Kb) 2022-04-26 14:23:12 9
Harmonogram imprez 2022 do projektu umowy (PDF, 207.04Kb) 2022-04-26 14:23:12 8
Harmonogra zab DiN-Szczytno 2022 do projektu umowy (PDF, 194.83Kb) 2022-04-26 14:23:12 9
Projekt umowy 2022 (PDF, 299.21Kb) 2022-04-26 14:23:12 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Materna

Data wytworzenia:
26 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Materna

Data publikacji:
26 kwi 2022, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Materna

Data aktualizacji:
26 kwi 2022, godz. 14:23